Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DIALOG MED SELSKAPENE

Vår ambisjon er at selskapene skal oppleve Folketrygdfondet som en konstruktiv og god eier. Vi skal stille krevende spørsmål om vesentlige forhold, og vi skal være tilgjengelig for selskapene.

Møter med selskapene er en sentral del av vår forvaltning og eierskapsutøvelse.

'Dialog' definerer vi som de tilfellene der vi ber om oppdatering, tilbakemelding, avklaring eller tiltak i en konkret sak eller innenfor et bestemt tema som vi ser har stor betydning for selskapet. I tabellen nedenfor viser vi hvilke dialoger Folketrygdfondet har med selskaper i Norge.

Se også Folketrygdfondets veiledninger til selskapene.
 

Dialoger hittil i 2016

Per 31.12.2016

Tema Tema i antall dialoger Antall selskaper
Kapitalstruktur, finansielle mål og strategi 39 27
Lederlønn 6 6
Drift og markedsutvikling 88 45
Styresammensetning 22 18
Bekjempelse av korrupsjon 18 12
Klima 23 16
Fiskeoppdrett 19 5
Menneske- og arbeidstakerrettigheter 15 13
Endringer i låneavtaler 10 9
Finansielle restruktureringer 4 4
Fusjoner 2 2

Totalt antall dialogmøter: 161

Totalt antall selskaper: 61
 

Utelukkelse

Per 31.12.2016

Folketrygdfondet skal ikke investere i selskaper som er utelukket i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

Derfor er følgende selskap utelukket fra vårt investeringsunivers:

Selskap

Begrunnelse for utelukkelse

Dato for utelukkelse

Swedish Match AB

Produksjon av tobakk

10. februar 2010

Det er ingen selskaper som har blitt utelukket eller gjeninkludert i 2016.