Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DIALOG MED SELSKAPENE

Vår ambisjon er at selskapene skal oppleve Folketrygdfondet som en konstruktiv og god eier. Vi skal stille krevende spørsmål om vesentlige forhold, og vi skal være tilgjengelig for selskapene.

Møter med selskapene er en sentral del av vår forvaltning og eierskapsutøvelse.

'Dialog' definerer vi som de tilfellene der vi ber om oppdatering, tilbakemelding, avklaring eller tiltak i en konkret sak eller innenfor et bestemt tema som vi ser har stor betydning for selskapet. I tabellen nedenfor viser vi hvilke dialoger Folketrygdfondet har med selskaper i Norge.

Se også Folketrygdfondets veiledninger til selskapene.
 

Dialoger hittil i 2017

Per 30.09.2017

Tema Tema i antall dialoger Antall selskaper
Kapitalstruktur, finansielle mål og strategi 66 21
Lederlønn 10 9
Strategi, drift og markedsutvikling 71 44
Styresammensetning 16 14
Korrupsjon 7 6
Klima 8 7
Menneske- og arbeidstakerrettigheter 8 6
Endringer i låneavtaler 6 6
Finansielle restruktureringer 2 2

Totalt antall dialogmøter: 112

Totalt antall selskaper: 56
 

Utelukkelse

Per 30.09.2017

Folketrygdfondet skal ikke investere i selskaper som er utelukket i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

Det er ingen selskaper som har blitt utelukket eller gjeninkludert per 30.09.2017.