Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DIALOG MED SELSKAPENE

Vår ambisjon er at selskapene skal oppleve Folketrygdfondet som en konstruktiv og god eier. Vi skal stille krevende spørsmål om vesentlige forhold, og vi skal være tilgjengelig for selskapene.

Møter med selskapene er en sentral del av vår forvaltning og eierskapsutøvelse.

'Dialog' definerer vi som de tilfellene der vi ber om oppdatering, tilbakemelding, avklaring eller tiltak i en konkret sak eller innenfor et bestemt tema som vi ser har stor betydning for selskapet. I tabellen nedenfor viser vi hvilke dialoger Folketrygdfondet har med selskaper.

Se også Folketrygdfondets veiledninger til selskapene.
 

Dialoger hittil i 2017

Per 31.12.2017

Tema Tema i antall dialoger Antall selskaper
Kapitalstruktur, finansielle mål og strategi 39 28
Lederlønn 11 9
Drift og markedsutvikling 89 48
Styresammensetning 22 15
Korrupsjon 9 8
Klima 9 8
Menneske- og arbeidstakerrettigheter 13 11

Totalt antall dialogmøter: 137

Totalt antall selskaper: 51

Tema Tema i antall dialoger Antall selskaper
Endringer i låneavtaler  6 6
Finansielle restruktureringer                     2 2

Totalt antall dialogmøter: 8

Totalt antall selskaper: 8

Utelukkelse

Per 31.12.2017

Folketrygdfondet skal ikke investere i selskaper som er utelukket i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

Det er ingen selskaper som har blitt utelukket eller gjeninkludert i perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.