Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Du er her:

Ledig stilling som porteføljeforvalter – treasury

Folketrygdfondet søker etter ny medarbeider til en spennende stilling i treasuryavdelingen.

Treasury er en av tre investeringsavdelinger i Folketrygdfondet. I tillegg til å være en internbank har avdelingen som mål å skape meravkastning gjennom strategier som er avledet av hovedporteføljen bestående av aksjer og obligasjoner. Per i dag består disse strategiene av likviditetsforvaltning og verdipapirutlån, samtidig som det jobbes kontinuerlig med å finne nye passende avledede strategier.

Avdelingen er i sterk utvikling og søker etter ny medarbeider til en spennende stilling. Personen vil få hovedansvaret for å videreutvikle en ny avledet strategi basert på volatilitet. Samtidig vil personen få bred kunnskap om avdelingens andre oppgaver og proaktivt bidra til å finne nye passende strategier.

Vi søker en person med erfaring som er relevant for denne type volatilitetsstrategi. I tillegg til generell erfaring fra finans og/eller kapitalforvaltning, er kunnskap og erfaring med ikke-lineære derivatinstrumenter, som for eksempel opsjoner, spesielt interessant.

Folketrygdfondet tilbyr konkurransedyktige betingelser, utfordrende oppgaver i en organisasjon hvor det legges vekt på faglig dyktighet, personlig integritet, samarbeid og et godt og utviklende arbeidsmiljø. Stillingen vil gi gode muligheter for faglig utvikling og rapporterer til direktør for treasuryavdelingen.

Vi søker en medarbeider som:

  • Har relevant utdanning fra universitet eller høyskole
  • Har 3-5 års relevant arbeidserfaring
  • Arbeider selvstendig, strukturert og nøyaktig
  • Er proaktiv, initiativrik og nytenkende
  • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Eventuelle spørsmål kan rettes til direktør for treasury, Jørgen K. Sæbø på

telefon 23 11 72 00. Søknad sendes til folketrygdfondet@ftf.no innen 3. april 2018.

 


Folketrygdfondet er en kapitalforvalter med mandat fra Finansdepartementet. Vi forvalter Statens pensjonsfond Norge med markedsverdi på 240 milliarder kroner (per 31.12.17). Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Vårt mål er høyest mulig avkastning over tid, og resultatene måles mot referanseindekser fastsatt av departementet. Folketrygdfondet er en ansvarlig og langsiktig investor, og vi følger opp selskapene vi investerer i. Folketrygdfondet er en resultatorientert organisasjon som har engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Vi legger vekt på godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Vi holder til i attraktive lokaler sentralt i Oslo. Vi er i dag 51 ansatte.