Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Du er her:

Folketrygdfondet søker ny administrerende direktør

Søknadsfrist 18.02.18.

Folketrygdfondet er en kapitalforvalter med mandat fra Finansdepartementet. Vi forvalter Statens pensjonsfond Norge med markedsverdi på ca. 240 milliarder kroner. Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Vårt mål er høyest mulig avkastning over tid. Resultatene måles mot referanseindekser fastsatt av departementet. Folketrygdfondet er en ansvarlig og langsiktig investor og følger opp selskapene vi investerer i. Vi har en resultatorientert organisasjon som er preget av engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Vi legger vekt på godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Vi holder til i attraktive lokaler sentralt i Oslo og er i dag 51 ansatte.

Folketrygdfondet søker etter ny administrerende direktør.

I det norske markedet er Folketrygdfondet en stor aktør, og mandatet gir oss en rolle utover det å sikre god avkastning. For å kunne skape god avkastning over tid, må vi utøve langsiktig og ansvarlig investeringsvirksomhet, og vi har interesse av at finansmarkedene fungerer effektivt. Folketrygdfondet bidrar til verdiskaping og utvikling i norsk næringsliv gjennom kapital til selskapene, ansvarlig eierskapsutøvelse og tiltak for velfungerende markeder. Vi har en langsiktig og stabiliserende rolle i kapitalmarkedene.

Folketrygdfondet er en veldrevet organisasjon som har levert meget gode resultater gjennom lang tid. Vi søker en leder som:

  • har helthetlig forståelse, skaper synergier, tar aktivt del i Folketrygdfondets utfordringer og identifiserer tverrfaglige muligheter i organisasjonen

  • er forretningsorientert og evner å se utfordringer på kort og lang sikt

  • er resultatorientert og setter utfordrende og motiverende mål

  • har god beslutningsevne, også i komplekse situasjoner

  • er en god kommunikator som evner å utøve innflytelse

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Are K. Skeie, tlf. 950 66 183

Jon Erling Tenvik, tlf. 971 35 750

Mer informasjon om Folketrygdfondet: www.ftf.no

Søknadsfrist: Snarest og senest 18. februar

Søknad med CV registreres direkte på www.backerskeie.no