Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Du er her:

Nyheter

Viser fra 1 til 15 av totalt 132 artikler
 • 06.02.17

  Summer internship

  Student? Ønsker du å bruke sommeren til å skaffe deg relevant arbeidserfaring innenfor kapitalforvaltning? Hos Folketrygdfondet får du muligheten til å arbeide i praksis med teorier du har lært i studiet. Søknadsfrist 03.03.17.
 • 04.02.17

  Kronikk: Ansvarlig renteforvaltning i medvind

  Aksjeinvestorer har i mange år arbeidet for god eierstyring og ansvarlig drift i selskaper hvor de er investert. Dette er i dag en naturlig og integrert del av aksjeforvaltningen hos et stadig økende antall institusjonelle investorer. I den senere tid er det også i forvaltningen av selskapsobligasjoner blitt større interesse for spørsmål knyttet til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring, skriver viseadm. direktør Lars Tronsgaard i en kronikk i Finansavisen.
 • 03.02.17

  Vi søker nyutdannet finansanalytiker

  For å videreutvikle vår forvaltning trenger vi økte ressurser i avdelingen Operasjoner og risikostyring. Vi søker derfor etter en ny medarbeider blant årets avgangsstudenter.
 • 26.01.17

  Shortsalgregisteret: Hvilken informasjon gir det?

  - Mer åpenhet rundt shortsalg er bra for finansmarkedene. Det nye shortsalgregisteret som trådte i kraft ved nyttår er et steg i riktig retning, men man må være bevisst hvilken informasjon registeret gir, skriver treasury-direktør Jørgen Krog Sæbø i en kronikk i Dagens Næringsliv.
 • 12.01.17

  Forskning viser: Billige indeksfond ikke negativt for aksjemarkedet

  Billige indeksfond er blitt populære i Norge, men kan det være negativt for aksjemarkedet at folk flokker til billigfondene? Folketrygdfondets Joakim Kvamvold har fått en artikkel om temaet publisert i Journal of Economics and Finance.
 • 16.11.16

  God avkastning for Folketrygdfondet i tredje kvartal

  - Oppgang i aksjemarkedet i Norge bidro til et samlet resultat på 3,1 milliarder i tredje kvartal 2016. Dette tilsvarer en avkastning på 1,6 prosent, som er 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning, sier Olaug Svarva, adm. dir. i Folketrygdfondet.
 • 20.10.16

  Velfungerende finansmarkeder – utviklingstrekk sett fra en institusjonell investors ståsted

  Les administrerende direktør Olaug Svarvas innlegg under Finanstilsynets arrangement i anledning deres 30-årsjubileum 20. oktober 2016.
 • 03.10.16

  Samfunnsansvar i prosjektledelse

  Folketrygdfondet legger vekt på ulike risikoforhold knyttet til samfunnsansvar i sine investeringsbeslutninger, fordi slike områder kan ha betydning for selskapers forutsetninger for å skape lønnsomhet på lang sikt, skriver Tine Fossland i en artikkel i magasinet Prosjektledelse.
 • 22.09.16

  Renter til glede og besvær

  - Lave renter har løftet finansmarkedet, men nå trengs et oppsving i bedriftenes inntjening for å unngå slapp avkastning på våre sparepenger. Kronikk ved Olaug Svarva og Thomas Ekeli i Dagens Næringsliv.
 • 13.09.16

  Det norske kredittpuslespillet

  Nylig utgitte studier viser at de norske kredittmarginene er for høye i forhold til hva en kan forvente å tape. En vel-diversifisert investor kan utnytte dette. Kredittkommentar av Jørgen Krog Sæbø i Dagens Næringsliv 13. september 2016.
 • 16.08.16

  Rekordlave renter, flatt aksjemarked og meravkastning

  - Etter en krevende start på året, med lav oljepris og fallende aksjemarkeder, har verdien av Statens pensjonsfond Norge i 1. halvår økt med 0,4 prosent til 199,1 milliarder kroner. Vi er godt fornøyd med å ha levert en meravkastning på 0,7 prosentpoeng i denne perioden, men er samtidig forberedt på perioder med svakere tall, sier adm. dir. Olaug Svarva i Folketrygdfondet.
 • 11.08.16

  Pressemøte 2. kvartal

  Det holdes pressemøte hos Folketrygdfondet tirsdag 16. august 2016 kl 10.30 i våre lokaler i Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo. Adm. direktør Olaug Svarva vil presentere resultat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge for 2. kvartal.
 • 20.07.16

  Utlån av verdipapirer gir mer likvide markeder

  I en kronikk i DN 20. juli 2016 av Folketrygdfondets Jørgen Krog Sæbø og Jørund Sørmo vises det til at utlån av verdipapirer bidrar til velfungerende kapitalmarkeder med bedre likviditet. Samtidig er utlånsmarkedet i Norge blant de minste i Norden. Les kronikken her.
 • 17.06.16

  Ny rapport: Kvinner i front finans fornøyde

  Ny undersøkelse fra Verdipapirforetakenes Forbund: 9 av 10 kvinner i front finans er svært positive til å jobbe i bransjen.
 • 18.05.16

  Behold kvartalsrapporteringen

  Et EU-direktiv åpner for at medlemslandene ikke lenger kan kreve kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper. Dette vil også måtte tilpasses norske forhold. Folketrygdfondet oppfordrer imidlertid selskapene til fortsatt å publisere kvartalsrapporter.
Viser fra 1 til 15 av totalt 132 artikler