Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Du er her:

Ledig stilling som porteføljeforvalter aksjer

Folketrygdfondet søker etter ny medarbeider til en spennende stilling i aksjeavdelingen. Vi søker en person med arbeidserfaring fra aksjeanalyse, management consulting eller liknende relevant arbeid.

Avdelingen forvalter aksjeporteføljen som består av norske og nordiske selskaper og som samlet utgjør om lag 60 prosent av vår totale forvaltningskapital.

Folketrygdfondet er en langsiktig, ansvarlig og aktiv investor, både i valg av selskaper som inngår i porteføljen og i utøvelse av eierskap. Vår forvaltning er teambasert, og arbeidet som porteføljeforvalter omfatter selskapsvurderinger, aksjeanalyse, vurdering av risiko og porteføljesammensetning samt kontakt med selskaper, analytikere og meglere.

Folketrygdfondet tilbyr konkurransedyktige betingelser, utfordrende oppgaver i en organisasjon hvor det legges vekt på faglig dyktighet, personlig integritet, samarbeid og et godt og utviklende arbeidsmiljø.  Stillingen vil gi gode muligheter for faglig utvikling og rapporterer til direktør for aksjeavdelingen.

Vi søker en medarbeider med:

  • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
  • Minimum 3-4 års relevant arbeidserfaring
  • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig
  • God erfaring med bruk av relevante IT-systemer
  • Gode samarbeidsevner

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nils Bastiansen eller Ann Kristin Brautaset på telefon 23 11 72 00.

Søknad sendes til folketrygdfondet@ftf.no innen 22. desember 2017.

 


Folketrygdfondet er en kapitalforvalter med mandat fra Finansdepartementet. Vi forvalter Statens pensjonsfond Norge med markedsverdi på 234 milliarder kroner (per 30.09.17). Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark.  Vårt mål er høyest mulig avkastning over tid, og resultatene måles mot referanseindekser fastsatt av departementet. Folketrygdfondet er en ansvarlig og langsiktig investor, og vi følger opp selskapene vi investerer i. Folketrygdfondet er en resultatorientert organisasjon som har engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Vi legger vekt på godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Vi holder til i attraktive lokaler sentralt i Oslo. Vi er i dag 51 ansatte.