Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Du er her:

Styret

 • Siri Teigum

  Leder, Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015 og styreleder fra 16. mai 2017. Siri Teigum er partner i advokatfirmaet Thommessen, hvor hun leder firmaets arbeid med EU/EØS- og konkurranserett. Siri Teigum er styremedlem i Gyldendal ASA. Hun har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo og EU-rett fra College of Europe.
 • Bjørn Østbø

  Nestleder, Tertnes

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2017. Bjørn Østbø er siviløkonom og har Høyere Avdelings Eksamen fra NHH. Han er midlertidig administrerende direktør i Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon. Østbø driver ellers egen investerings- og rådgivningsvirksomhet og er styremedlem bl.a. i SIVA og Helse Bergen. Han har tidligere bl.a. vært konserndirektør i DNB og administrerende direktør i Vital Forsikring og Vital Eiendom, og direktør og partner i First Securities.
 • Marianne Hansen

  Steigen

  Oppnevnt som styremedlem til Folketrygdfondets styre i 2010. Marianne Hansen er banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hansen har tidligere vært økonomileder i Steigen kommune og avdelingsdirektør i Finansdepartementet.
 • Liselott Kilaas

  Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2017. Liselott Kilaas er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og Master of Business Administration fra IMD i Lausanne Sveits. Hun sitter i styret i DnV GL og Orkla. Hun har tidligere blant annet sittet 12 år i Hovedstyret i Norges Bank. Liselott Kilaas har internasjonal erfaring fra ulike lederposisjoner, de siste 10 årene i Aleris, skandinavisk helse og omsorgsforetak, hvorav de siste 3 årene som konsernsjef.
 • Einar Westby

  Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015. Einar Westby er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han driver egen rådgivningsvirksomhet tilknyttet BDO AS, og er også styremedlem i GIEK Kredittforsikring AS og Norvestor Equity AS. Westby har tidligere vært styreleder i PricewaterhouseCoopers AS, hvor han var partner til 2009.
 • Hans Aasnæs

  Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015. Hans Aasnæs er sivilagronom og autorisert finansanalytiker (AFA), og har i tillegg høyere avdelings eksamen fra NHH. Han er Senior Vice President i Umoe Group, og sitter i styrene til flere av gruppens datterselskaper. Fra 2005 til 2013 var han CEO i Storebrand Asset Management, og hadde flere stillinger i Storebrand fra 1994 til 2005. Hans Aasnæs er styremedlem i Statskog, Investinor, Nordic Trustee ASA og Gjensidige Investeringsrådgivning.
 • Renate Larsen

  Tromsø

  Oppnevnt som styremedlem fra 1. januar 2013. Renate Larsen er adm. direktør i Norges sjømatråd. Tidligere var hun adm. direktør i Lerøy Aurora AS. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Renate Larsen er styreleder i Hålogaland Teater, og har tidligere hatt flere styreverv blant annet i styret i NHO Troms og Svalbard, vært styremedlem i Nofima samt hatt en rekke styreverv i selskap tilknyttet Lerøy Seafood Group ASA.
 • Trond M. Døskeland

  Fast varamedlem, Bergen

  Oppnevnt som fast møtende varamedlem fra 1. januar 2013. Trond M. Døskeland er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Døskeland fullførte sin doktorgrad i 2007. Han sitter også i styret for Finansmarkedsfondet.
 • Christine Tørklep

  Fast varamedlem, Nesoddtangen

  Oppnevnt som fast møtende varamedlem fra 1. desember 2017. Christine Tørklep har utdanning som Høyskoleingeniør i miljøteknikk fra Universitetet i Agder, MSc Environmental Strategy fra University of Surrey, og MBA i økonomisk styring og ledelse fra NHH. Hun er daglig leder i rådgivningsselskapet REvise AS, styremedlem i Statskog SF, Greenstat AS, Teknologirådet og Klimarådet (KLD). Christine Tørklep har tidligere jobbet som analytiker, porteføljeforvalter og leder for bærekraftige investeringer i Storebrand Kapitalforvaltning, samt Key Account Manager i Norsk Gjenvinning og rådgiver i Norsas AS.
 • Terje Loven

  Ansatterepresentant

  Valgt som ansattes styremedlem fra 2016. Terje Loven har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2013, og er porteføljeforvalter i avdelingen Treasury. Han har tidligere jobbet med funding, likviditetsstyring og rente-/valutaderivater i DNB Markets i avdelingen Internasjonale renter. Han er utdannet med matematikk årsstudium fra Universitet i Bergen i 2003, mastergrad i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole i 2008, Renteanalytiker fra Norske Finansanalytikeres Forening i 2011, Porteføljeforvalter fra Norske Finansanalytikeres Forening i 2012 og Autorisert Finansanalytiker (AFA) med MBA fra Norske Finansanalytikeres Forening/Norges Handelshøyskole i 2014.
 • Tine Fossland

  Ansatterepresentant observatør

  Valgt som ansattes observatør i styret i 2016. Tine Fossland har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2015, og jobber som senior analytiker for ansvarlige investeringer i aksjeavdelingen. Fossland er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, hvor hun deltok i skolens program for dobbelgrad. Som et resultat av dette har Fossland en mastergrad i økonomi og administrasjon med hovedprofil i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole, samt en mastergrad i bærekraftig utvikling fra HEC Paris.