Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Du er her:

Styret

 • Erik Keiserud

  Styreleder, Oslo

  Oppnevnt til Folketrygdfondets styre i 2006. Erik Keiserud er advokat med møterett for Høyesterett og driver advokatvirksomhet i kontorfellesskap med advokatfirmaet Hjort. Keiserud er også styreleder i Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning. Han har tidligere vært leder i Advokatforeningen, styreleder i Norsk Eiendomsinformasjon AS og i Statens Bankinvesteringsfond, samt styremedlem i Narvesen ASA og Sparebank 1 Livsforsikring AS. Han var leder av Administrasjonsstyret for UNI Storebrand 1992-1993 og av avviklingsstyret for SIFBO 1991-1992.
 • Siri Teigum

  Nestleder, Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015. Siri Teigum er partner i advokatfirmaet Thommessen, hvor hun inngår i firmaets ledergruppe og leder firmaets arbeid med EU/EØS- og konkurranserett. Siri Teigum er styremedlem i Gyldendal ASA. Hun har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo og EU-rett fra College of Europe.
 • Marianne Hansen

  Steigen

  Oppnevnt som styremedlem til Folketrygdfondets styre i 2010. Marianne Hansen er banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hansen har tidligere vært økonomileder i Steigen kommune og avdelingsdirektør i Finansdepartementet.
 • Einar Westby

  Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015. Einar Westby er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han driver egen rådgivningsvirksomhet tilknyttet BDO AS, og er også styremedlem i GIEK Kredittforsikring AS og Norvestor Equity AS. Westby har tidligere vært styreleder i PricewaterhouseCoopers AS, hvor han var partner til 2009.
 • Hans Aasnæs

  Oslo

  Oppnevnt som styremedlem fra 16. mai 2015. Hans Aasnæs er sivilagronom og autorisert finansanalytiker (AFA), og har i tillegg høyere avdelings eksamen fra NHH. Han er Senior Vice President i Umoe Group, og sitter i styrene til flere av gruppens datterselskaper. Fra 2005 til 2013 var han CEO i Storebrand Asset Management, og hadde flere stillinger i Storebrand fra 1994 til 2005. Hans Aasnæs er styremedlem i Statskog, Investinor, Nordic Trustee ASA og Gjensidige Investeringsrådgivning.
 • Renate Larsen

  Tromsø

  Oppnevnt som styremedlem fra 1. januar 2013. Renate Larsen er adm. direktør i Norges sjømatråd. Tidligere var hun adm. direktør i Lerøy Aurora AS. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Renate Larsen er styreleder i Hålogaland Teater, og har tidligere hatt flere styreverv blant annet i styret i NHO Troms og Svalbard, vært styremedlem i Nofima samt hatt en rekke styreverv i selskap tilknyttet Lerøy Seafood Group ASA.
 • Bernt Arne Ødegaard

  Stavanger

  Oppnevnt som styremedlem fra 1. januar 2013, og har vært varamedlem siden 2009. Bernt Arne Ødegaard er professor i finans ved Universitetet i Stavanger. Han har en doktorgrad (PhD) fra Carnegie Mellon University, og har tidligere undervist ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen, og ved universiteter i USA og Canada. Han er i 2016/17 også professor II ved Copenhagen Business School i København.
 • Trond M. Døskeland

  Fast varamedlem, Bergen

  Oppnevnt som fast møtende varamedlem fra 1. januar 2013. Trond M. Døskeland er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Døskeland fullførte sin doktorgrad i 2007. Han sitter også i styret for Finansmarkedsfondet.
 • Anne Kvam

  Fast varamedlem, Oslo

  Oppnevnt som fast møtende varamedlem fra 1. januar 2013. Anne Kvam er rådgiver innen sustainability risk management i DNV GL. Hun var tidligere leder i eierskapsavdelingen i Norges Bank og jobbet før dette i Norske Skog, hvorav de siste årene som juridisk direktør. Hun er medlem av Bedriftsforsamlingen i Telenor, leder av rådet i VEAS, og har tidligere vært styremedlem i Nordea Bank Norge ASA, Norconsult AS og BI.
 • Henrik Fosby

  Ansatterepresentant

  Valgt som ansattes styremedlem fra 2014. Henrik Fosby har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2009, og leder seksjonen Verdsettelse og systemstøtte i avdelingen operasjoner og risikostyring. Fosby er utdannet diplomøkonom ved Handelshøyskolen BI i 2002, Renteanalytiker fra Norske Finansanalytikeres Forening i 2008 og Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole i 2016.
 • Terje Loven

  Ansatterepresentant observatør

  Valgt som ansattes styremedlem (observatør) fra 2016. Terje Loven har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2013, og er porteføljeforvalter i avdelingen Treasury. Han har tidligere jobbet med funding, likviditetsstyring og rente-/valutaderivater i DNB Markets i avdelingen Internasjonale renter. Han er utdannet med matematikk årsstudium fra Universitet i Bergen i 2003, mastergrad i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole i 2008, Renteanalytiker fra Norske Finansanalytikeres Forening i 2011, Porteføljeforvalter fra Norske Finansanalytikeres Forening i 2012 og Autorisert Finansanalytiker (AFA) med MBA fra Norske Finansanalytikeres Forening/Norges Handelshøyskole i 2014.
 • Tine Fossland

  Ansatterepresentant

  Valgt som ansattes varamedlem i styret i 2016. Tine Fossland har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2015, og jobber som senior analytiker for ansvarlige investeringer i aksjeavdelingen. Fossland er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, hvor hun deltok i skolens program for dobbelgrad. Som et resultat av dette har Fossland en mastergrad i økonomi og administrasjon med hovedprofil i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole, samt en mastergrad i bærekraftig utvikling fra HEC Paris.