Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

UTVIKLING OG ANSVAR

I 2017 ble den internasjonale økonomiske utviklingen bedre enn ventet for første gang på lenge. Etter mange år med skuffende vekst i kjølvannet av finanskrisen har Europa endelig kunnet notere seg for et bredt basert oppsving og tiltakende optimisme.

Folketrygdfondet har enda et år kunnet legge en hyggelig avkastning på fellesskapets sparebøsse. I tillegg til at en god økonomisk utvikling løftet finansmarkedene, fortsatte Folketrygdfondets aktive forvaltning å skape verdier utover markedsavkastningen. Vi gleder oss over en gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år på 7,5 prosent (hvorav 0,9 prosentpoeng reflekterer aktiv forvaltning), samtidig som vi minner oss selv og andre om at fremtiden er usikker og finansmarkedene lunefulle.

Når selskapenes inntjening nå har fått seg et etterlengtet løft, er det ikke bare takket være sterkere etterspørsel etter deres varer og tjenester. Det er også en rivende utvikling på tilbudssiden. I vår portefølje ser vi mange eksempler på bedrifter som er dynamiske og legger om til smartere og mer effektiv drift.

Det er bare tre år siden oljesektoren og norsk økonomi ble truffet av et stort oljeprisfall, men inntjeningen til selskapene på Oslo Børs klatrer allerede til nye høyder. Noe skyldes en ekspansiv økonomisk politikk, men mye av forklaringen ligger nettopp i god omstillingsevne, både i og mellom bedrifter. Ved å tilegne seg ny innsikt og ta i bruk moderne teknologi legger selskapene grunnlaget for fremtidig lønnsomhet.

Omstillingsevne, langsiktig perspektiv og bærekraftig forretningsmodell er stikkord som går igjen i vår dialog med selskapene. Vi ønsker god avkastning på fellesskapets sparepenger ikke bare i dag og i morgen, men i mange år fremover. Det er derfor gledelig å se at styre og ledelse i en rekke selskaper tar på alvor de utfordringer og muligheter som ligger lenger frem enn neste kvartalsrapport.

Risiko forbundet med klimaendringer er et slikt krevende tema som krever et langsiktig perspektiv. Det handler ikke bare om å ta felles ansvar for å unngå høy temperaturøkning, men også om å tenke gjennom hvordan klimaendringer og overgangen til et lavkarbonsamfunn kan påvirke virksomhetens forretningsmodell, både positivt og negativt.

Et større skift ser ut til å være i emning på dette området. Hensyn til miljø, samfunn og selskapsstyring integreres nå i bedriftenes virksomhet i større grad. Det er ikke lenger bare en sideaktivitet. At disse temaene integreres er nødvendig for at vi skal ha tillit til at forretningsmodellene er bærekraftige under ulike scenarier, og at selskapene dermed fortjener å få tilgang til kapital.

I denne årsrapporten har vi valgt «ansvar» som et særskilt tema. Folketrygdfondets overordnede ansvar er å forvalte fellesskapets midler på en god måte. Det betyr at vi skal investere klokt i lønnsomme bedrifter, og utøve et skjønnsomt eierskap for å fremme verdiskapingen. Mellom kapitlene i denne årsrapporten kan man lese hvordan en håndfull av våre dyktige medarbeidere tolker begrepet «ansvar» med utgangspunkt i egen jobb – i fellesskapets tjeneste.