Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

ÅRSRAPPORTERING

Mandatet fastslår at Folketrygdfondet skal legge til grunn størst mulig åpenhet i rapporteringen, men innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvalteroppdraget.

Folketrygdfondets årsrapporter gir en samlet presentasjon både av forvaltningsstrategi og måten virksomheten er organisert på. I tråd med mandatetes krav blir det gitt oversikt over kostnader og fondsmidlenes verdiutvikling, verdiskaping i den operative forvaltningen og oversikt over relevant risiko i kapitalforvaltningen, herunder utnyttelse av mandatets rammer.

Fra og med årsrapporten for 2013 er også en samlet oversikt over Folketrygdfondets eierskapsutøvelse tatt inn i årsrapporten. Tidligere har eierrapporten blitt utgitt som en egen publikasjon.

 

Samtidig med årsrapporten publiseres her på hjemmesiden:
 

  • Fullstendige porteføljeoversikter oppdatert per 31.12.
  • GIPS-rapport
  • Månedlige avkastningstall for Statens pensjonsfond Norge


     

Få årsrapporten tilsendt

Folketrygdfondets årsrapport (unntatt regnskapet, som kun er tilgjengelig i PDF-versjonen) trykkes i tillegg opp og distribueres på papir.

Dersom du ønsker Folketrygdfondets årsrapporter tilsendt, ta kontakt med oss på folketrygdfondet@ftf.no


 

Last ned tidligere årsrapporter

Folketrygdfondets årsrapporter tilbake til 1998 er tilgjengelige i nedlastingssenteret.

Rapportering