Velg språk

 • A+

  Hvordan endre størrelse på nettsidene

  Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

AVDELINGER

Organisasjonskart

 

 

Rente- og makroavdelingen

Lars Tronsgaard, viseadm. direktør

 •  Forvaltning av obligasjonsporteføljene
 •  Analyse av rentemarkedene
 •  Makroøkonomiske analyser
 •  Utøvelse av kreditorrettigheter og ansvarlig renteforvaltning
 •  Strategiutvikling

 

Aksjeavdelingen

Nils Bastiansen, direktør aksjer

 • Forvaltning av aksjer og andre egenkapitalinstrumenter
 • Analyse av aksjemarkedene
 • Eierskapsutøvelse og ansvarlig aksjeforvaltning
 • Strategiutvikling

 

Treasury

Jørgen Krog Sæbø, direktør treasury

 • Verdipapirutlån
 • Likviditetsstyring (inkl. videreplassering av stilt sikkerhet)
 • Volatilitetsstrategier
 • Valuta- og rentesikring
 • Oppfølging sikkerhet

 

Operasjoner og risikostyring

Jørn Nilsen, direktør operasjoner og risikostyring

 • Oppgjør
 • Verdsettelse og systemstøtte
 • Datavarehus og analyse
 • Finansiell risiko
 • Operasjonell risiko og kontroll

 

Økonomiavdelingen

Rune Møien, Økonomisjef

 • Regnskap
 • IKT
 • Administrasjon
 • Personal

 

Stabsfunksjoner
 

Virksomhetsstyring og -strategi

Lisbeth Johansen Kvam, leder virksomhetsstyring og -strategi

 

Juridisk

Christina Stray, sjefsjurist

 

Kommunikasjon 

Marika Burvald, kommunikasjonssjef