Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Avkastning over tid

Vårt forvaltningsoppdrag er langsiktig og bør evalueres over tid. Når vi rapporterer, oppgir vi derfor også avkastning for siste tre, fem og ti år. I tillegg offentliggjør vi historiske tall tilbake til 1998.

Studenter, forskere, forvaltningsmiljøer og andre som ønsker å gå Folketrygdfondets forvaltning nærmere etter i sømmene, har flere muligheter til å analysere avkastningen av Statens pensjonsfond over tid:

 

Oppdaterte nøkkeltall

GIPS-rapporter
Foketrygdfondet har siden 2003 utarbeidet rapporter i samsvar med GIPS-standarden. Dette er en global standard etablert for å gjøre det mulig å sammenligne investeringsresultatene fra ulike forvaltere.

Se Folketrygdfondets GIPS-rapporter

 

Risikojustert avkastning over tid

Folketrygdfondet har offentliggjort en rapport om risikojustert avkastning over tid. Med denne rapporten ønsker vi å gi et bredt grunnlag til å forstå og vurdere resultatene ved forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.

Her kan du åpne rapporten (PDF, 2MB)

 

Månedlige historiske avkastningstall

For å bidra til åpenhet offentliggjør vi også historiske avkastningstall i månedlige tidsserier.

Her kan du åpne Excel-fil med sist oppdaterte oversikt over avkastningshistorikk fra 1998. (XLSX, 120KB)