Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

DIALOG MED SELSKAPENE

Vår ambisjon er at selskapene skal oppleve Folketrygdfondet som en konstruktiv og god eier. Vi skal stille krevende spørsmål om vesentlige forhold, og vi skal være tilgjengelig for selskapene.

Møter med selskapene er en sentral del av vår forvaltning og eierskapsutøvelse.

'Dialog' definerer vi som de tilfellene der vi ber om oppdatering, tilbakemelding, avklaring eller tiltak i en konkret sak eller innenfor et bestemt tema som vi ser har stor betydning for selskapet. I tabellen nedenfor viser vi hvilke dialoger Folketrygdfondet har med selskaper.

Se også Folketrygdfondets veiledninger til selskapene.
 

Dialoger i 2020

Per 30.06.2020

Selskaper notert i Norge og i de andre nordiske landene (Sverige, Danmark og Finland).

 

Tema Tema i antall dialoger Antall selskaper        
  Norge Norden Norge Norden
Kapitalstruktur, finansielle mål og strategi 63 15 37 15
Lederlønn 17 1 15 1
Drift og markedsutvikling 61 25 35 23
Styresammensetning 24 1 18 1
Bekjempelse av korrupsjon 1 2 1 2
Klima og miljø 15 6 11 6
Menneske- og arbeidstakerrettigheter 3 7 3 7

Totalt antall dialogmøter Norge:   32
Totalt antall dialogmøter Norden: 78

Totalt antall selskaper Norge:   45
Totalt antall selskaper Norden: 29

 

Utstederdialog

Tabellen under viser antall obligasjonseiermøter Folketrygdfondet har deltatt i, per tema.

Tema Tema i antall obligasjonseiermøter Antall selskaper
Restrukturering 3 3
Endringer i låneavtaler  2 2

I tillegg til de formelle obligasjonseiermøtene har Folketrygdfondet regelmessig dialog med utstedere. Dette inkluderer selskapspresentasjoner og "roadshows", samt en-til-en møter, for å nevne noen eksempler.

Totalt antall utstedermøter: 36
Totalt antall selskaper: 31

Utelukkelse

Per 30.06.2020

Folketrygdfondet skal ikke investere i selskaper som er utelukket i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

Følgende selskaper er utelukket fra Statens pensjonsfond Norges investeringsunivers:

Swedish Match AB (19. januar 2010)