A Purpose and a Why

Du finner mange interessante tall i denne årsrapporten. Vi er stolte av at vi nok en gang kan levere et godt resultat til vår eier, det norske folket. Det er ikke avklart hva midlene i SPN skal brukes til, men det betyr ikke at vi mangler et formål.

Det viktige er at vi har satt store verdier til side, og at vi forvalter dem med tanke på framtiden. Avkastningen vi har klart å generere over lang tid står seg i sammenligning med alle mulige alternativer, og det gir oss trygghet på at vi fyller en viktig rolle. Vi trenger ikke bestemme i dag hvem som skal få gleden av å bruke av fondet. Fondet er uansett bare en del av statens samlede finansformue. Det viktige for oss er at vi til enhver tid er den beste forvalter av midlene, og at vi klarer å ta godt vare på dem. Regjeringen har nå foreslått at vi også skal forvalte et helt nytt fond fra Tromsø. Et betimelig spørsmål er hva målet med denne forvaltningen skal være, og om det er noe mer enn å skape aktivitet i nord. Mitt svar er at dette har samme gode formål som jobben vi gjør med SPN og SOF i dag. Vi forvalter midler som ellers ville være plassert et annet sted. Investeringer i nordiske småselskaper er en veldig god ide. Norden er et attraktivt marked med gode selskaper, og her får vi en unik mulighet til å øke vårt avtrykk ytterligere. Det er bra for Norge, og det er bra for oss i Folketrygdfondet fordi vi får større slagkraft og tilgang på flere dyktige folk. Det er ikke avgjørende at midlene skal øremerkes et konkret formål, for målet er også her at vi klarer å spare for framtidige generasjoner. 

Det er også noen veldig hyggelige ringvirkninger av vår investeringsaktivitet. Som stor investor i både Norge og Norden bidrar vi med kapital til selskaper som er viktig for vår økonomi. I tillegg bidrar aktiviteten vår positivt til et velfungerende kapitalmarked. Vi eier nå 10 prosent av hovedindeksen på Oslo Børs og representerer dermed en betydelig stemme når det gjelder å tilby en god markedsplass for selskapene. Vi engasjerer oss i eierstyring på en måte som sikrer minoritetsaksjonærenes interesser og at selskapene etterlever gode eierstyringsprinsipper. Nå ser vi frem til å utvide vår virksomhet også på dette feltet mot mindre nordiske selskaper. 

Vi har høye ambisjoner for 2024. Vi skal løfte Folketrygdfondet på IT-området i et eget program vi har kalt FTF 2025. Vi skal revidere våre forventningsdokumenter for å sikre at vi er på beste praksis når det gjelder ESG, vi skal gjøre grep som sikrer god kunnskapsdeling internt, og vi skal etablere lokalkontor. Samtidig skal vi levere på drift og forvaltning. 2024 blir hektisk, men morsomt. Og jobben blir lettere når vi vet at vi utgjør en viktig forskjell.

Share: