Vi søker HR Ansvarlig mennesker og talent

I den nyopprettet stillingen vil du inngå i og være en sentral del av vårt HR-team. Les mer og søk på stillingen her.
Image
Compliance

HR-ansvarlig for mennesker og talent vil ha ansvar for medarbeider- og kompetanseutvikling, samt bidra til utvikling av HR-prosesser og arbeidsmetoder. Dette inkluderer blant annet digitalisering og employer branding, hvor en målrettet og strukturert HR-funksjon er viktig for verdiskapningen i organisasjonen. Rollen vil arbeide tett med ledergruppen og være en sentral sparringspartner.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for medarbeiderutvikling, kompetanse, team og lederutvikling i Folketrygdfondet
 • Sørge for videreutvikling og gjennomføring av Folketrygdfondets strategi og ambisjoner i samarbeid med administrerende direktør og øvrig ledergruppe
 • Ansvar for onboarding av nye medarbeidere
 • Fange pulsen i organisasjonen og være en god representant for de ansatte
 • For øvrig bidra til utvikling og digitalisering av HR-funksjonen, samt være stedfortreder for HR-leder

Ønsket erfaringsbakgrunn:

 • Høyere relevant utdannelse, foretrukket mastergrad
 • Minimum 5 års erfaring innen HR og/eller medarbeiderutvikling
 • Erfaring fra operativ HR-rolle
 • Erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger, samt employer branding er en fordel

Ønskede personlige egenskaper:

 • Evne til å etablere gode og tillitsfulle relasjoner på tvers av organisasjonen og være en sentral bidragsyter til et godt sosialt miljø
 • Selvgående, proaktiv og vise interesse og forståelse for andre
 • Evne til å se forbedringspotensial og sikre effekt av endringsprosesser
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig

Folketrygdfondet tilbyr:

 • Arbeid som gir mening – Vi forvalter fellesskapets sparepenger
 • Videreutvikling – Vi er opptatt av å gi våre ansatte mulighet til faglig utvikling
 • HMS – Vi tar helse, miljø og sikkerhet på alvor, hvor riktig balanse mellom privat- og arbeidsliv er viktig. Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø preget av motivasjon, utviklingsmuligheter og samhandling
 • Betingelser - Konkurransedyktige ansettelsesbetingelser som er en kombinasjon av fast lønn, variabel lønn, pensjons- og forsikringsordninger. Alle ansatte kan også benytte våre fellesgoder som velferdspermisjoner og fleksibel arbeidstidsordning
 • Firmahytte – Tilgang til flott firmahytte i Trysil

Søk på stillingen her

Share: