Opera Software ASA

Folketrygdfondet har den 3. februar 2015 kjøpt 50.000 aksjer i Opera Software ASA og eier etter dette 14.331.261 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 10,01 %.

Share: