Marin Harvest Group ASA

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 28.033.300 aksjer i Marin Harvest Group ASA til kurs 4,27 per aksje, og eier med dette 185.771.925 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,20%.

Share: