Vmetro ASA

Folketrygdfondet har i dag akseptert tilbud fremsatt av Curtiss-Wright Controls Inc. på NOK 12,06 per aksje for 2.169.300 aksjer som utgjør 9,1 prosent av totalt utestående aksjer. Hvis salget blir gjennomført vil Folketrygdfondet ikke lenger ha eierinteresse i Vmetro ASA.

Share: