Foreslår å utvide mandatet

I et brev til Finansdepartementet foreslår Folketrygdfondet å utvide adgangen til hvilke typer selskaper vi kan investere i.
Image

Børsnoterte selskaper er dagens utgangspunkt for hvor Folketrygdfondet kan være eier. I tillegg kan vi investere i selskaper der styret har uttrykt en intensjon om børsnotering. Regjeringen har uttalt at denne adgangen kan utvides noe.

I brevet foreslår Folketrygdfondet at mandatet utvides til også å gjelde selskaper som har søkt om notering eller er notert på en multilateral handelsfasilitet som driftes av en markedsoperatør for en regulert markedsplass. Et eksempel er Euronext Growth Oslo.

Det er et krav om at eiendeler som ikke omfattes av mandatet må selges omgående. Folketrygdfondet foreslår at det skal være Folketrygdfondets styre som bestemmer hvordan dette gjøres.

Les brevet her.

Share: