Generalforsamling i Norwegian air Shuttle ASA

På generalforsamlingen i Norwegian air Shuttle ASA 10. mai 2016 stemte Folketrygdfondet mot sak 8 med følgende begrunnelse:

Folketrygdfondet forventer at selskaper vi investerer i tilbyr en konkurransedyktig lederlønn. Vi er generelt positiv til insentivbaserte ordninger med målbare og prestasjonsrettede kriterier som motiverer til langsiktig verdiskaping.

For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer vi imidlertid at styrene har en konkret beskrivelse av ordningen.

Styrets forslag til opsjonsordning i Norwegian er ikke beskrevet i innkallingen og det foreligger ikke et forslag til vedtak for ordningen. Det er derfor vanskelig å vurdere og å ta stilling til programmet.

I lys av den manglende beskrivelsen av ordningen, stemmer Folketrygdfondet mot sak 8, "Styreerklæring om lederlønnspolitikk", som omfatter forslag til godkjennelse av opsjonsordning.

Share: