Generalforsamling i Statoil ASA

Aksjonærforslag om oljesand:

På generalforsamling i Statoil ASA den 14. mai 2013 vil Folketrygdfondet stemme mot det fremsatte forslaget under sak 7 «Forslag fra aksjonær» om at Statoil skal trekke seg ut av oljesandutvinning i Canada.

Det er styrets ansvar å fastlegge og følge opp selskapets strategi, herunder løpende vurdere tidligere vedtatte strategiske beslutninger. Basert på normal styringsmessig rollefordeling er spørsmålet om oljesandprosjektet i Canada derfor ikke en generalforsamlingssak. Av den grunn stemmer Folketrygdfondet mot det fremlagte forslaget.

Imidlertid vil Folketrygdfondet som aktiv eier og langsiktig investor forholde oss til ukonvensjonell olje- og gassutvinning og tilhørende miljømessige utfordringer i vårt eierskapsarbeid. Mer informasjon om dette arbeidet og vår dialog med Statoil er tilgjengelig i vår eierrapport.

Aksjonærforslag om arktis:

På generalforsamling i Statoil ASA den 14. mai 2013 vil Folketrygdfondet stemme mot det fremsatte forslaget under sak 8 «Forslag fra aksjonær» om at Statoil ikke skal operere i isfylte farvann i Arktis.

Det er styrets ansvar å fastlegge og følge opp selskapets strategi. Basert på normal styringsmessig rollefordeling er spørsmålet om virksomhet i Arktis derfor ikke en generalforsamlingssak. Av den grunn stemmer Folketrygdfondet mot det fremlagte forslaget.
 

Share: