Reviderte forventninger til selskapene

Vi stiller klare krav til selskapene om deres håndtering av eierspørsmål, miljø og samfunnsforhold. For å gjøre dialogen med selskapene mest mulig effektiv for begge parter, har vi laget et veiledningshefte for selskapene, som nylig er revidert. Les forventningene her:
Image
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.

Se Folketrygdfondets forventninger

Nytt i den reviderte utgaven:

Forventningene har primært vært rettet mot styret og administrasjonen i de selskapene hvor vi har aksjeinvesteringer. Et sterkere fokus på ansvarlig renteforvaltning de seneste årene har bidratt til en forståelse av at forventningene i stor grad også er gyldige for våre investeringer i kredittmarkedet. I det reviderte forventningsdokumentet har vi i tillegg valgt å integrere eksplisitte forventninger til utstedere og tilretteleggere.

Vi har respekt for selskapenes tidsbruk, og ønsker derfor å gjøre dialogen så effektiv og målrettet som mulig. Våre veiledende dokumenter er et bidrag til dette. Her viser vi hvilke retningslinjer vi forventer at selskapene har, og videre hvordan vi forventer at selskapene følger opp og rapporterer innenfor hvert område. Disse veiledningene blir brukt i våre møter med selskapene.

    

Share: