Generalforsamling i Atea ASA

Stemmeforklaring på ordinær generalforsamling i Atea ASA 28. april 2011.

På generalforsamling i Atea ASA den 28. april 2011 stemte Folketrygdfondet mot sak 10 og sak 13 med følgende begrunnelse:

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettet, langsiktige og resultatavhengige.
Opsjonsprogrammene bør være utformet med klare og resultatavhengige tildelingskriterier, ha et maksimalt tak, og omfanget må ikke være urimelig. Det er i aksjeopsjonsprogrammet ikke satt et maksimalt tak på programmet.

Folketrygdfondet stemte derfor i mot godkjennelsen av styrets lederlønnserklæring og retningslinjer i forbindelse med bruk av opsjoner og aksjebaserte insentiver rettet mot ledende ansatte.

Folketrygdfondet stemte også i mot fullmakten til styret om å utvide aksjekapitalen i forbindelse med gjennomføringen av selskapets aksjeopsjonsprogram med begrunnelse i at aksjeopsjonsprogrammet mangler et maksimalt tak.

Share: