Generalforsamling i Acergy den

På generalforsamlingen i Acergy den 23.05.08, sendte Folketrygdfondet følgende
stemmeforklaring i tilknytning til behandling av Sak 5 og Sak 9 på dagsorden:

Sak 5: ”To authorize the Company...to purchare Common Shares of the Company…”
Sak 9: “To approve the amendment to the 2003 Stock Option Plan and the French Stock
Option Plan so that the number of shares that may be delivered shall increase from 6,310,000
to 18,800,000 and from 500,000 to 2,000,000 respectively, bearing in mind that the number
under the French Stock Option Plan is subset of the number of shares available under the
general plan.”

I innkallingens vedlagte Proxy Card ble det avstått fra å stemme på Sak 5, og stemt i mot på
Sak 9. Vedlagte stemmeforklaring ble sendt styrets leder i forkant av generalforsamlingen for
å forklare Folketrygdfondets stemmegivning.

23.05.08 Acergy stemmeforklaring.pdf

Share: