Statens obligasjonsfond: Dype lommer i krisetid

Statens obligasjonsfond ble første gang opprettet under finanskrisen. Nå hentes det fram igjen. Målet er å styrke obligasjonsmarkedet og dermed sikre bedriftene bedre tilgang på lån i en krevende tid, skriver adm. dir. Kjetil Houg i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv 24. mars 2020.
Image
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.

Leserinnlegg ved Folketrygdfondets adm. dir. Kjetil Houg i Dagens Næringsliv 24.03.20.

Oppbremsingen av økonomien som følge av koronaviruset har vært dramatisk. De kraftige bevegelsene i kronekursen kroner viser at tilliten til norsk økonomi er svekket, og mange investorer trekker seg ut. Et stort statlig fond kan utgjøre en forskjell og bidra til å stabilisere et marked i ubalanse.

Med det gjenopprettede obligasjonsfondet har vi fått i oppdrag å kjøpe obligasjoner utstedt av norske selskaper med hovedkontor i Norge for inntil 50 milliarder kroner. Dette er friske penger som kommer i tillegg til midlene vi forvalter for Statens pensjonsfond Norge.

I Folketrygdfondet er vi klare til å kjøpe obligasjoner gjennom Statens obligasjonsfond. Vi har kompetansen, erfaringen og organisasjonen som trengs. Vi ser for oss en kontrollert, men relativt rask oppbygging av fondet de kommende ukene og månedene, avhengig av bedrifters lånebehov og markedets prising. Selskaper som ønsker obligasjonslån henvender seg til en tilrettelegger for å komme i gang med prosessen. 

Statens obligasjonsfond skal gi høyest mulig avkastning over tid. For å sikre at vi investerer til markedsmessige betingelser, vil vi ha med oss private investorer.

Statens obligasjonsfond er et virkemiddel for å styrke tilgangen til markedsmessig finansiering, mens eventuelle tilskudd til bedrifter i krise må håndteres med andre offentlige virkemidler.

Forrige gang Statens obligasjonsfond ble brukt var under finanskrisen. Denne gang er det COVID-19-epidemien som har skapt en svært vanskelig situasjon for mange bedrifter. Ved å starte opp igjen Statens obligasjonsfond er det tatt et viktig grep for å bedre likviditeten og funksjonsevnen til det norske obligasjonsmarkedet. Folketrygdfondet har lang erfaring og god kunnskap om norske bedrifter. Nå er vi klare til å gjøre vårt for å styrke norsk næringsliv og norsk økonomi. Vi håper at effektene av epidemien ikke varer lenge, men vi er forberedt og har dype lommer om det er behov for det.

Share: