Rapporteringsdatoer

Rapporteringer 2024

Årsrapport: 16.02.24
1. kvartal: 26.04.24
2. kvartal: 20.08.24
3. kvartal 29.10.24

Tallene slippes alle rapporteringsdatoer kl 08.00. NB: Ingen pressekonferanser, men ledelsen er tilgjengelig på telefon 406 77 667 og i våre lokaler kl 09.00-10.00.
 

Samtidig med årsrapporten publiseres:

 • Fullstendige porteføljeoversikter oppdatert per 31.12.
 • GIPS-rapport
 • Månedlige avkastningstall for Statens pensjonsfond Norge
 • Eierrapport


Samtidig med kvartalsrapportene publiseres:

 • Oppdatert oversikt over de ti største aksjepostene og de ti største obligasjonsbeholdningene
   

Løpende eierrapportering:

I tillegg til den årlige oppsummeringen av Folketrygdfondets eierskapsutøvelse som blir gitt i årsrapporten, rapporterer vi løpende om:

 • Dialoger med selskapene i forbindelse med spesielle hendelser, saker eller temaer.
 • Generalforsamlinger i norske selskaper der vi stemmer mot styrets forslag.
 • Folketrygdfondets representanter i valgkomiteer, bedriftsforsamlinger og representantskap.
 • Fokusområder som vi velger å arbeide spesielt med.

Se Folketrygdfondets løpende eierrapportering her.

Share: