GIPS-rapporter

Folketrygdfondet utarbeider rapporter i samsvar med GIPS-standarden.

GIPS er en global standard for å beregne og presentere forvalteres investeringsresultater. Standarden er utgitt av CFA Institute, The Global Association of Investment Professionals. Hensikten er å få etablert en standard for beregning og presentasjon av historiske investeringsresultater slik at disse blir sammenlignbare.

Siste års GIPS-rapport finner du nedenfor:

Document
2023 GIPS.pdf (480.77 KB)

Gå til vårt nedlastningssenter for å se tidligere GIPS-rapporter

Share: