Delårsrapportering

Folketrygdfondet rapporterer halvårlig om forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. I tillegg publiserer vi porteføljeutviklingen for 1. og 3. kvartal hvert år.

Kravet om halvårsrapportering i stedet for kvartalsrapportering ble gjort gjeldende fra og med regnskapsåret 2020.

I nedlastningssenteret finner du derfor halvårsrapporter fra og med 2020, kvartalsrapporter til og med 2019 og porteføljeutvikling de siste år.

 

 

 

Share: