Oppgang for Statens pensjonsfond Norge i tredje kvartal 2019

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 6 milliarder kroner i tredje kvartal 2019. Avkastningen var 2,4 prosent i kvartalet og 9,1 prosent for 2019 til og med 30. september. Kapitalen var 261 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Image

- Aksjemarkedene hentet seg inn etter en nedgang i første del av kvartalet. Sammen med fortsatt stigende obligasjonskurser ga det et godt resultat i tredje kvartal, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

Folketrygdfondet slo markedet med 0,2 prosentpoeng i tredje kvartal. Både aksjeporteføljen og renteporteføljen hadde bedre avkastning enn markedet. For 2019 til og med 30. september var avkastningen 0,5 prosentpoeng bedre enn markedet. 

De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 9,3 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig.

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

 

Kvartalsrapport - tredje kvartal 2019
Porteføljeutvikling - tredje kvartal 2019

Share: