1. halvår 2019: Godt resultat i avventende marked

Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge i 1. halvår 2019 viser en avkastning på 6,6 prosent. Det var 0,3 prosentpoeng bedre enn markedet. Ved utgangen av 2. kvartal var kapitalen 254,8 mrd. kroner.
Image

-  Folketrygdfondet leverer et bra resultat i et noe mer avventende marked, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet. 

I 2. kvartal var avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på 1,0 prosent, og det er 0,1 prosentpoeng bedre enn markedet.

De siste fem årene har Folketrygdfondet slått markedet med 1,0 prosentpoeng årlig, og de siste ti årene med 0,7 prosentpoeng per år. 

- Kombinasjonen av lavere renter og god vekst i økonomien gir positive effekter på avkastningen, mens en nedgang i oljeprisen legger en demper på det norske markedet, sier Kjetil Houg.  
 

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON

Kvartalsrapport - andre kvartal 2019
Porteføljeutvikling - andre kvartal 2019

Share: