Finansministeren: - Utfordrende år, men gode resultater over tid

- 2018 ble et utfordrende år, men det er god grunn til å være tilfreds med Folketrygdfondets resultater over tid, sa finansminister Siv Jensen da stortingsmeldingen om forvaltningen av statens pensjonsfond ble lagt frem i dag.
Image

– 2018 ble et utfordrende år med svake resultater i begge fondene våre. I slike perioder blir det tydelig hvor viktig det er med bred forankring, langsiktighet og god forståelse av risikoen vi tar i forvaltningen av våre felles sparepenger. Finansmarkedene svinger, men forvaltningen bør være stabil, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Stortingsmeldingen som er lagt frem redegjør for investeringsstrategiene og resultatene av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Sistnevnte er det Folketrygdfondet som forvalter.

SPUs avkastning var -6,1 prosent i 2018, mens SPN fikk en avkastning på -0,4 prosent. Ved utgangen av 2018 var verdien av SPU og SPN henholdsvis 8 251 milliarder og 239 milliarder kroner.

–  Det er god grunn til å være tilfreds med Folketrygdfondets resultater over tid. Meravkastningen siden 2007 har vært solid og kostnadene er lave, sier finansministeren i pressemeldingen.

I 2018 var avkastningen av SPN 0,8 prosentenheter høyere enn for referanseindeksen, og siden 2007 har meravkastningen i gjennomsnitt vært 1,0 prosentenhet per år.

Les stortingsmeldingen her.

 

Share: