Folketrygdfondet 2018: Solid i svakt marked

Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond Norge i 2018 viser en avkastning på -0,4 prosent. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var ved årsskiftet på 239,2 mrd. kroner.
Image

-  Vi leverer et solid resultat i et negativt marked, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Samlet slo Folketrygdfondet markedet med 0,8 prosentpoeng. De siste fem årene har vi slått markedet med 1,0 prosentpoeng, og de siste ti årene med 0,5 prosentpoeng per år.

- Årsaken til at vi gjør det bedre enn markedet over tid er at vi velger de rette selskapene og har unngått store tap. Vi har også posisjonert oss godt i rentemarkedet og utnyttet flere kilder til avkastning, sier Kjetil Houg. 

Aksjeporteføljen fikk en avkastning på -1,8 prosent i 2018, og slo dermed markedet med 0,8 prosentpoeng. Renteporteføljen oppnådde en avkastning på 1,7 prosent, og det var 0,7 prosentpoeng bedre enn markedet.

Oslo Børs var blant de sterkeste børsene i 2018 til tross for en markert nedgang i oljeprisen. Folketrygdfondet investerer mesteparten av kapitalen i det norske markedet.

Se vår rapportering for 2018:

Årsrapport med eierrapport 2018

Risikojustert avkastning 2018

Porteføljeoversikt

GIPS®-rapport

 

 

NEDLASTING, FOTO OG KONTAKTINFORMASJON:

 

Share: