Folketrygdfondet fikk et resultat på 9,7 mrd. kroner i 3. kvartal

– Vi er godt fornøyd med resultatet for 3. kvartal og et samlet resultat på 20 milliarder kroner per 30.09, sier Kjetil Houg, adm. dir. i Folketrygdfondet. Den samlede kapitalen er på over 260 milliarder kroner.
Image

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var 3,9 prosent i tredje kvartal 2018. Det var likt med referanseindeksen vi sammenlignes med.

- Oslo Børs har vært blant verdens beste børser i år, og det har gitt Folketrygdfondet et meget godt kvartalsresultat, sier Kjetil Houg.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 6,4 prosent i tredje kvartal, og avkastningen for renteporteføljen var på -0,2 prosent. Begge porteføljene lå tilnærmet likt med referanseindeksene de sammenlignes med.

Avkastningen for 2018 frem til 30.09. var på 8,4 prosent. Det er 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

Gjennomsnittlig årlig avkastning de siste ti år er 10,6 prosent, som er 0,9 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Kvartalsrapport - tredje kvartal 2018
Porteføljeutvikling - tredje kvartal 2018
Press release Q3 2018

Største aksjebeholdninger per 30.06.2018:

  Beholdning i millioner kroner Andel av aksjeporteføljen i prosent
Equinor 26 903 16,4
DNB 16 650 10,2
Telenor 12 024 7,3
Marine Harvest 8 186 5,0
Yara International           7 033 4,3
Norsk Hydro 6 896 4,2
Schibsted 5 776 3,5
Orkla 5 390 3,3
Aker BP 5 140 3,1
Storebrand 3 999 2,4

FAKTA

  • Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge, fellesskapets sparepenger.
  • Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
  • Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge sammenlignes med en referanseindeks som Finansdepartementet fastsetter. Referanseindeksen har 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.
  • Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") utgjør Statens pensjonsfond.

Foto av ledelsen

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, 406 77 667/ marika.burvald@ftf.no

Share: