Meget godt resultat på 12,9 mrd. kroner i andre kvartal

– Vi er svært fornøyd med å ha oppnådd god avkastning, som i tillegg er bedre enn den referanseindeksen vi blir sammenlignet med, sier Lars Tronsgaard, konstituert adm. dir. i Folketrygdfondet.

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var 5,5 prosent i andre kvartal 2018. Det var 0,6 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen vi sammenlignes med og utgjør i overkant av 1,4 milliarder kroner. Avkastningen for hele første halvår var 4,3 prosent, og det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Statens pensjonsfond Norge hadde et porteføljeresultat på 12,9 milliarder kroner i andre kvartal. For første halvår samlet ble resultatet 10,4 milliarder kroner. Den samlede kapitalen var 250,5 milliarder kroner per 30.06.2018.

Gjennomsnittlig avkastning siste ti år er 8,4 prosent, som er 1,0 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

 - Det er i første rekke en positiv utvikling i aksjemarkedet, drevet av en høy oljepris, som har bidratt til det gode resultatet, sier Lars Tronsgaard.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 8,7 prosent i andre kvartal. Det er 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 0,6 prosent, som er 0,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for renter.

For første halvår samlet var avkastningen for aksje- og renteporteføljen på henholdsvis 7,2 og 0 prosent. Dette er 1,0 og 0,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksene som de to porteføljene måles mot.

Siste ti år er gjennomsnittlig avkastning for aksjeporteføljen 8,5 prosent, og 6,2 prosent for renteporteføljen. Det er henholdsvis 1,2 og 1,0 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Kvartalsrapport - andre kvartal 2018
Porteføljeutvikling - andre kvartal 2018

Største aksjebeholdninger per 30.06.2018:

  Beholdning i millioner kroner Andel av aksjeporteføljen  i prosent
Equinor 24 926 16,2
DNB 15 489 10,1
Telenor 12 225 7,9
Marine Harvest 6 790 4,4
Norsk Hydro 6 773 4,4
Yara International 5 838 3,8
Orkla 5 727 3,7
Schibsted 4 696 3,1
Aker BP 4 476 2,9
Subsea 7 3 716 2,4

FAKTA

  • Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge, fellesskapets sparepenger.
  • Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
  • Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge sammenlignes med en referanseindeks som Finansdepartementet fastsetter. Referanseindeksen har 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.
  • Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") utgjør Statens pensjonsfond.

Foto av ledelsen

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, 406 77 667/ marika.burvald@ftf.no

 

 

Share: