Bedre enn markedet i et urolig første kvartal

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var -1,1 prosent i første kvartal 2018. Det er 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen vi sammenlignes med.

Statens pensjonsfond Norge hadde et porteføljeresultat på -2,6 milliarder kroner i første kvartal, og kapitalen var på 237,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Gjennomsnittlig avkastning siste ti år er 8,3 prosent, som er 1,0 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

 - Vi er fornøyd med å ha oppnådd en avkastning som er bedre enn markedet. Med en langsiktig investeringshorisont må vi forholde oss til at markedene svinger og at det i perioder kan bidra til negative resultater, sier Lars Tronsgaard, konstituert administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på -1,5 prosent i første kvartal. Det er 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på -0,6 prosent, som er 0,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Siste ti år er gjennomsnittlig avkastning for aksjeporteføljen 8,6 prosent, og 6,0 prosent for renteporteføljen. Det er henholdsvis 1,2 og 0,9 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.


Kvartalsrapport - første kvartal 2018
Porteføljeutvikling - første kvartal 2018

Største aksjebeholdninger per 31.03.2018:

  Beholdning i millioner kroner Andel av aksjeporteføljen  i prosent
Statoil 20 992 14,8
DNB 14 924 10,5
Telenor 12 739 9,0
Orkla 6 769 4,8
Marine Harvest 6 533 4,6
Norsk Hydro 6 247 4,4
Yara International             5 719 4,0
Schibsted 4 053 2,9
Storebrand 3 508 2,5
Aker BP 3 158 2,2

FAKTA

  • Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") utgjør Statens pensjonsfond.
  • Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge, som er fellesskapets sparepenger. Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
  • Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge sammenlignes med en referanseindeks som Finansdepartementet fastsetter. Referanseindeksen har 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.

Foto av ledelsen

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, 406 77 667/ marika.burvald@ftf.no

 

 

Share: