Finansministeren: - God og ansvarlig forvaltning

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2018. – Vi har en god forvaltning av våre felles sparepenger, sier finansminister Siv Jensen.

Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2018 handler om forvaltningen av både Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, og Statens pensjonsfond utland. I stortingsmeldingen kan man lese om investeringsstrategi og de resultater som er oppnådd. I tillegg diskuteres videreutvikling av strategien, samt ansvarlig forvaltning.

­­– Vi har en god forvaltning av våre felles sparepenger. Den er åpen, ansvarlig, langsiktig og kostnadseffektiv. Både Norges Bank og Folketrygdfondet har levert gode resultater over tid, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

 

Folketrygdfondet hadde i 2017 en avkastning på 13,2 prosent, noe som var 0,5 prosentpoeng bedre enn markedet.

Les stortingsmeldingen Statens pensjonsfond 2018.

Share: