Rekordhøyt resultat på 28 mrd. kroner i 2017

Resultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2017 viser en avkastning på 13,2 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen økte i 2017 med 28 mrd. kroner til 240 mrd. kroner.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. 2017 ble et meget godt år, med en avkastning for aksjeporteføljen på 19,3 prosent og 3,6 prosent for renteporteføljen. Aksjeporteføljen slo markedet med 0,2 prosentpoeng, mens renteporteføljens avkastning var 0,8 prosentpoeng bedre enn markedet.

- Vi er svært godt fornøyd med resultatet for 2017, både samlet og for aksjer og renter hver for seg, sier Lars Tronsgaard, konstituert adm. direktør i Folketrygdfondet.

Den gjennomsnittlige årlige avkastningen siste 10 år er 7,5 prosent. Det gir en meravkastning på 0,9 prosentpoeng i snitt per år.  

- Som langsiktig og motsyklisk investor har vi over tid oppnådd høyere avkastning enn markedet. Etter mange år med god avkastning må vi imidlertid være forberedt på at det kan bli mer utfordrende i tiden fremover, sier Lars Tronsgaard.

Se vår rapportering for 2017:

Årsrapport med eierrapport 2017

Risikojustert avkastning 2017

Porteføljeoversikt

GIPS®-rapport

 

 

 

Share: