Porteføljeoversikt

Fullstendig porteføljeoversikt for Statens pensjonsfond Norge blir oppdatert halvårlig og offentliggjøres samtidig med årsresultatet og resultatet for 1. halvår.

Hvert kvartal legges det i tillegg frem oppdatert oversikt over de ti største aksjepostene og de ti største obligasjonsbeholdningene.

Lenke til den siste oppdaterte porteføljeoversikten finner du nedenfor:

Gå til vårt nedlastingssenter for å se tidligere publiserte porteføljeoversikter.

Share: