Turbulent 3. kvartal

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -13 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. Avkastningen var -4,1 prosent, og dette var 0,1 prosentpoeng lavere enn markedet. Kapitalen var 302 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.
Image
Kjetil Houg
Foto: Jarle Nyttingnes

- Nedgangen i 3. kvartal skyldes en svak utvikling i markedet og nyheten om grunnrentebeskatning for havbruk, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på -5,2 prosent i kvartalet. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Per 30.09.22 var avkastningen til aksjeporteføljen -9,4 prosent, og dette var 0,9 prosentpoeng bedre enn markedet.

Resultatet til aksjeporteføljen var -9,6 milliarder kroner i kvartalet. Verdiene av aksjene i havbrukssektoren falt med 7,5 milliarder kroner i kvartalet. Om lag halvparten av dette kom som et resultat av markedenes reaksjon på nyheten om grunnrentebeskatning på havbruk.

Avkastningen til renteporteføljen var på -2,6 prosent i kvartalet, som var 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for renter. Renteporteføljens avkastning per 30.09.22 var -9,8 prosent, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn referanseindeksens avkastning.

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med 40 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.

Rapporter

Porteføljeutvikling 3. kvartal 2022

Pressemelding 3. kvartal 2022

Nedlasting, foto og kontaktinformasjon

Share: