Vi avvikler Statens obligasjonsfond

Koronatiltaket Statens obligasjonsfond har gjort nytten sin. Nå begynner avviklingen, men den vil skje gradvis og skånsomt av hensyn til markedet, sier rentedirektør Jørgen Krog Sæbø.
Image
Jørgen Krog Sæbø

Saken er omtalt i Finansavisen: https://www.finansavisen.no/nyheter/finans/2022/11/17/7961195/statens-obligasjonsfond-avvikles  

Da covid-19-pandemien var et faktum og Norge stengte ned i mars 2020, fryktet mange selskaper at de ikke skulle få tilgang til kapital og at obligasjonsmarkedet ikke skulle være likvid. Folketrygdfondet var på svært kort tid operativ med regjeringens tiltak Statens obligasjonsfond (SOF).

Formålet var å stabilisere markedet samtidig som vi skulle søke å oppnå høyest mulig avkastning. Rammen var på 50 milliarder kroner, og vi har investert litt over 9 milliarder av dette. Den totale avkastningen på det vi har investert er 357 millioner kroner per 3. kvartal 2022.

Da pandemien brøt ut, ble det dyrere for selskapene å låne penger i obligasjonsmarkedet. Etter at SOF ble introdusert, og utover i 2020, ble det imidlertid billigere igjen, og i 2021 var vi tilbake til nivået før pandemien.  

I 2022 har det kommet andre utfordringer. Økende renter, høy usikkerhet rundt den realøkonomiske utviklingen og følgene av krigen i Ukraina gir igjen høyere renter i obligasjonsmarkedet.

SOF var imidlertid ment å være et midlertidig pandemitiltak. Ettersom markedsforholdene ikke lenger preges av pandemien, er det derfor nå naturlig å tenke på avviklingen.

Da er det to hensyn som er avgjørende. For det første har SOF et finansielt mål om høyest mulig avkastning. For det andre er det ikke ønskelig å forsterke usikkerheten som for tiden preger markedet. Dette tilsier at vi bør bruke god tid på en avvikling, og at den bør skje gradvis og være tilpasset markedsforholdene.

Derfor legger vi opp til at SOF vil være avviklet innen utgangen av 2025. Avviklingen vil foregå både ved at obligasjoner går til forfall, og ved salg. En stor del av obligasjonene har forfall innen 2025. Salg vil være tilpasset markedsforholdene og ta hensyn til markedets funksjonsmåte.

Fremover vil vi ikke investere i nye obligasjoner gjennom SOF, med mindre dette er med på å sikre de finansielle verdiene av eksisterende investeringer.

Foto: CF Wesenberg

Share: