Folketrygdfondet har svært lave kostnader i forhold til andre fond

- Folketrygdfondet driver svært kostnadseffektivt i forhold til sammenlignbare fond globalt, sier direktør for økonomi og risikostyring, Jørn Terje Krekling. Det bekreftes av den årlige rapporten som CEM Benchmarking Inc. utarbeider for Finansdepartementet.
Image
Jørn Terje Krekling. Foto: CF Wesenberg
Jørn Terje Krekling. Foto: CF Wesenberg

Rapporten viser at forvaltningskostnadene for SPN, målt som andel av forvaltningskapitalen, er lave sammenlignet med andre store fond.

Når vi forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN), har Folketrygdfondet et mål om å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader over tid.  

Hvert år lager det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) en rapport som viser kostnadene Folketrygdfondet har med å forvalte SPN i forhold til kostnadene til andre fond internasjonalt. Rapporten for 2021 er nylig publisert.

I 2021 hadde Folketrygdfondet kostnader på 0,059 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Mediankostnaden i gruppen av sammenlignbare fond var 0,382 prosent. Det skal sies at fondene SPN blir sammenlignet med har lavere andel aksjer og obligasjoner enn SPN har, og mer unoterte aktiva, som er kjent for å kunne gi høyere forvaltningskostnader.

- For å få et bedre bilde av hvor kostnadseffektive Folketrygdfondet er, har CEM laget en kostnadsreferanse som viser hva de sammenlignbare fondene hadde hatt i kostnader dersom de var sammensatt av aksjer og obligasjoner på samme måte som SPN, forklarer Jørn Terje Krekling. 

Også i denne sammenligningen kommer Folketrygdfondet og SPN godt ut, og vi ligger 0,082 prosentenheter lavere enn denne kostnadsreferansen.

- Mye av årsaken til Folketrygdfondets lave kostnader er at vi forvalter hele SPN selv, uten bruk av eksterne forvaltere. Dessuten skyldes det kostnadseffektiv forvaltning hos oss, og den delen utgjør 0,031 av de 0,082 prosentenhetene lavere kostnader, sier Jørn Terje Krekling.

Les CEM-rapporten her.

 

Share: