Ledig stilling: Advokat/jurist

Vi har behov for å øke kapasiteten i avdeling for compliance og juridisk. Avdelingen arbeider tett opp mot alle avdelingene i Folketrygdfondet og våre investeringsaktiviteter. Som advokat/jurist i Folketrygdfondet får du anledning til å utvikle god kompetanse innen finans- og verdipapirrett, compliancearbeid og ulike problemstillinger knyttet til kapitalforvaltning.
Image

Sentrale oppgaver vil være å bistå virksomheten i alle typer juridiske problemstillinger, som gjennomgang av avtaler, innside- og flaggeproblematikk, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett mv. Compliance- og risikoarbeid vil bestå i å utarbeide retningslinjer og rutiner, gjennomføre kontrollaktiviteter og rapportere fra disse områdene. Avdeling for compliance og juridisk består i dag av tre ansatte. 

Kvalifikasjoner:

Vi søker en advokat/jurist med interesse for kapitalforvaltning og noe relevant arbeidserfaring. Du har gjerne erfaring fra stilling som advokat/advokatfullmektig i et advokatfirma, som internjurist i en bedrift, offentlig forvaltning eller annen virksomhet innen finans /kapitalforvaltning. Juridiske fagområder er primært nasjonal- og internasjonal avtalerett, verdipapirrett og offentlige anskaffelser.

Vi søker deg med:

 • mastergrad i rettsvitenskap
 • 2-4 års relevant arbeidserfaring
 • interesse for fagområdene, herunder compliance-arbeid 
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • evne til å arbeide på tvers av avdelingene og samarbeid med andre fagområder
 • gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende oppgaver i en organisasjon som legger vekt på faglig dyktighet, godt omdømme og godt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • konkurransedyktige betingelser
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

I Folketrygdfondet er vi opptatt av helheten i ansettelsesforholdet og mener at en riktig balanse mellom arbeid og privatliv gir best resultat over tid.

Generell informasjon:

Eventuelle spørsmål kan rettes til

 • Christina Stray (direktør) Tlf: 23 11 72 00
 • Ellen Grøtter (personalsjef) Tlf: 23 11 72 00

Søk via Jobbnorge innen 03.06.22

 

Foto: Shutterstock/ID 1325806571

 

 

Share: