Storebrand ASA

Folketrygdfondet har i dag, 26.04.2023, lånt ut 800.000 aksjer i Storebrand ASA. Etter utlånet har Folketrygdfondet netto 46.889.052 aksjer, tilsvarende 9,9 % eierandel i Storebrand ASA.

Share: