Vi søker porteføljeforvalter til aksjeavdelingen

Folketrygdfondet ønsker å styrke aksjeavdelingen med en ny porteføljeforvalter. Vi søker etter en erfaren forvalter med gode og dokumenterte resultater. Annen relevant erfaring kan vurderes. Søknadsfrist 12. mai 2023.
Image
Stock market numbers

Folketrygdfondets investeringsstrategi reflekterer vår egenart som en langsiktig investor av fellesskapets midler. Aksjeforvaltningen er teambasert og ansvarlig forvaltning er en integrert del av forvaltningen.

Som porteføljeforvalter vil du ha ansvar for en portefølje som også omfatter selskapsvurderinger, aksjeanalyse, vurdering av risiko og porteføljesammensetning samt kontakt med selskaper, analytikere og meglere. 

Vi legger vekt på faglig dyktighet, personlig integritet og samarbeidsevner. Det er gode muligheter for faglig utvikling og innflytelse på eget arbeid. Du rapporterer til direktør for aksjeavdelingen.

Du identifiserer deg med Folketrygdfondets verdier og verdsetter det spesielle ansvaret organisasjonen har som forvalter av store verdier på vegne av fellesskapet.

Du må minimum beherske ett skandinavisk språk og engelsk.

Relevante kvalifikasjoner for stillingen

  • Relevant utdanning på masternivå med sterke faglige resultater
  • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring med gode resultater 
  • Sterke analytiske og kvantitative ferdigheter
  • Proaktiv, selvgående og ambisiøs
  • Høy integritet og gode samarbeidsevner 

Praktisk informasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til direktør aksjer Karl Mathisen eller HR-leder Karianne Kirstistuen på telefon +47 23117200.

Søknadsbrev, CV og relevante vedlegg sendes inn via JobbNorge senest 12. mai 2023.

Om Folketrygdfondet

Folketrygdfondet er en spesialisert kapitalforvaltningsorganisasjon som investerer Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond på vegne av Finansdepartementet.

Folketrygdfondet er en ansvarlig, aktiv og langsiktig investor med mål om høyest mulig avkastning over tid.

Vi investerer med utgangspunkt i en referanseindeks bestående av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner, fordelt med 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.

Vi er Oslo Børs' største institusjonelle investor med en eierandel på ca. 5 prosent av det norske aksjemarkedet og ca 10 prosent av hovedindeksen.

Folketrygdfondet er et ledende kapitalforvaltningsmiljø og en resultatorientert og fleksibel organisasjon. Vi har høy etisk bevissthet og engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Folketrygdfondet holder til i attraktive lokaler sentralt i Oslo og har i dag 55 ansatte. Folketrygdfondet har 44 prosent kvinner i aksje-­ og renteavdelingene, og en kvinneandel på 44 prosent ledere. 

Share: