Norwegian Air Shuttle ASA

Folketrygdfondet har i dag, 15.05.2023, mottatt tilbakelevering av 6.300.000 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA. Etter tilbakelevering har Folketrygdfondet netto 46.873.605 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,03%.

Share: