Kjetil Houg i Kapital: – Norden er et fantastisk univers

Administrerende direktør Kjetil Houg ble intervjuet av Kapital om blant annet investeringsstrategier, markedsrollen vår og om å potensielt kunne investere mer i Norden.
Image
Kjetil Houg, administrerende direktør, foto
Foto: Jarle Nyttingnes

Les hele artikkelen her.

I intervjuet påpekte blant annet Houg utfordringene med å være en stor aktør på Oslo Børs. 

– Vi er et stort fond i et lite marked. Det gjør at vi har åpenbare utfordringer med likviditet. Vi kan ikke flytte på poster fra dag til dag. Det er helt umulig for oss. Med store eierandeler i små selskaper som ofte har dårlig likviditet, er vi nødt til å tenke langsiktig, sa Houg. 

Denne utfordringen har stadig blitt større de seneste årene. Etter hvert som fondet har vokst, kryper den maksimale eierskapsgrensen i Norge stadig nærmere. 

– Vi er i en ganske spesiell situasjon, for alt vi tjener reinvesteres i fondet. Samtidig har vi en eierbegrensning på 15 prosent i enkeltaksjer, så til tross for rebalanseringer har vi lenge stanget i taket. Ironisk nok bidrar meravkastningen også til at handlingsrommet vårt begrenses ytterligere. Vi redegjorde for saken i et brev til Finansdepartementet i 2019, og vår klare anbefaling var å øke andelen i Norden. Saken er imidlertid ennå til politisk behandling, sier Houg. 

Dette forslaget kan gi positive utslag for porteføljen på flere måter mener Houg. 

– Norden er et fantastisk univers fordi du har forskjellig sektorsammensetning i de ulike landene. Ser du på Norden som helhet, er det mye kvalitet, og vi kjenner markedet godt. Man kan få en vesentlig bedre portefølje med bedre risikoegenskaper. I tillegg vil vi i form av å være en aktiv forvalter få langt flere investeringsmuligheter.

Share: