Investeringscase og kredittrisiko – slik er sommerens internship for Andrea og Iver

Andrea Rossgård og Iver Nagelhus er årets summer interns. Dette skal de gjøre i løpet av oppholdet.
Image
Summer interns 2023 2

Masterstudentene skal tilbringe sommeren hos Folketrygdfondet. På seks uker blir det mange ulike oppgaver å bryne seg på i skjæringspunktet mellom finans og IT.

Andrea er i gang med mastergrad i samfunnsøkonom i ved Universitetet i Bergen. Hun ser frem til å lære mer om vårt aktive eierskapsoppfølging og investeringsfilosofi. 

– Jeg ser frem til å lære mer om hvordan Folketrygdfondet tar investeringsbeslutninger med et langsiktig investeringsperspektiv. I tillegg ønsker jeg å lære mer om rollen som aktiv forvalter, for eksempel hvordan fondet følger opp og engasjerer seg i de ulike selskapene.

Iver tar en mastergrad i Financial Economcis ved Norges Handelshøyskole. Hane er blant annet spent på hvordan en investor av vår størrelse opererer på Oslo Børs og i de andre nordiske markedene. 

– Det blir spennende å jobbe hos den største institusjonelle investoren på Oslo Børs, og se hva det vil si å være en investor av den størrelsen. Jeg ser frem til å få mer inngående kunnskap til de nordiske aksje- og obligasjonsmarkedene. Spesielt hvordan forvalterne analyserer selskaper for å komme frem til over- og undervekter, i tillegg til hvordan fondet håndterer ulike former for risiko.

Investeringsbeslutning og risikoanalyse

Hos aksjeavdelingen skal de gjennom hele perioden blant annet følge et spesifikt selskap.  Junior porteføljeforvalter Charlotte Baade skal være med å følge opp studentene. Hun er spent på hva de kommer frem til. 

– Hos aksjeavdelingen skal Andrea og Iver blant annet bruke mye tid på et spesifikt investeringscase. De får mulighet til å jobbe på samme måte som forvalterne gjør, gjennom å sette seg godt inn i selskapet, møte dem og diskutere med aksjeanalytikere. For oss er det nyttig med friske øyne som kan gi oss et nytt perspektiv på selskapet, forteller Charlotte. 

På rentesiden vil de få et innblikk i alt fra overordnet strategi, oppfølging av de ulike sektorene, rentesikring til fondets treasury-aktivitet. Caseoppgaven her er det porteføljeforvalter på rentesiden, Nadia Bendriss, som har satt sammen.

– Oppgaven hos renteavdelingen består av å se på prisforskjeller mellom ulike obligasjoner, blant annet mellom grønne og ordinære obligasjoner, forteller hun. 

IT-sikkerhet i praksis og kredittvurderinger

På IT-siden vil studentene få en innføring i hvordan Folketrygdfondet jobber med systemer og rapportering for å oppnå sikker, effektiv og god drift.

– De vil få innsikt i hvordan man utvikler og setter sammen systemer, data og rapporteringsløsninger. De vil få en god forståelse for hvor viktig god datakvalitet er for å utføre nødvendige arbeidsoppgaver gjennom hele verdikjeden hos en kapitalforvalter. Vi håper at de vil komme med ideer og tanker som kan inspirere oss til videre utvikling i den digitale hverdagen, sier fagsjef system- og prosjektstøtte, André Grønlund.

Hos avdelingen for økonomi og risikostyring får de se hvordan systemene håndterer transaksjoner, og hvordan oppgjør jobber med administrative transaksjoner som sikkerhetsstillelse og selskapshendelser.

– De vil få viktig innblikk i hvordan man måler og styrer finansiell risiko som følge av investeringene vi gjør, opplyser André. 

Verdifull erfaring for studentene – nyttig innsikt for fondet

Administrerende direktør, Kjetil Houg er ikke i tvil om at internshipordningen er verdifull for både studentene og Folketrygdfondet.

– Som en viktig arbeidsgiver innen finans er det naturlig at vi har kontakt med lærestedene og er synlige ovenfor studenter. Et internship hos oss kan være en måte for studenter å få et litt mer håndfast inntrykk av hvordan det er å jobbe i vår bransje, samtidig som de får verdifull erfaring. Vi får også mye tilbake i form av engasjerte studenter som holder oss våkne, forteller han.

Student og interessert i et summer internship i Folketrygdfondet? Les mer om muligheter for studenter her!

Share: