Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Blom ASA

I forbindelse med konvertering av obligasjonslån til aksjer, vil Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond bli eier av henholdsvis 4 038 125 og 8 076 251 aksjer i Blom ASA. Folketrygdfondet vil dermed bli eier av totalt 12 114 376 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 35,95 prosent.

Folketrygdfondet, som forvalter av Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond, vil totalt sett etter konverteringen bli eier av aksjer som utgjør over 1/3 av aksjene i Blom ASA og vil da overskride grensen for tilbudsplikt. Folketrygdfondet vil foreta nedslag slik at samlet andel vil reduseres til under 1/3. Fremgangsmåte og tidspunkt for nedsalg vil vurderes på et senere tidspunkt.