Meny

Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

HISTORIEN

HOVEDPUNKTENE I FOLKETRYGDFONDETS HISTORIE 

 

 

Folketrygdfondet opprettes for å forvalte  
overskuddene i folketrygden.
Folketrygden går etter hvert med underskudd, og 1979 blir derfor siste år med kapitaloverføring fra folketrygden til Folketrygdfondet.
Forvaltingen av Folketrygdfondet var de første årene delt inn i fem distrikter som hver hadde sitt distriktsfondsstyre. I 1990 blir distriktsstyrene avviklet, og Folketrygdfondet blir direkte underlagt Finansdepartementet.
Statens pensjonsfond etableres som felles overbygning over Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") og Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet beholdes som navn på organisasjonen som forvalter Statens pensjonsfond Norge.
Folketrygdfondet får nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.
Folketrygdfondet blir omdannet til et særlovsselskap underlagt Finansdepartementet. Det blir med dette et tydeligere skille mellom kapitalen (Statens pensjonsfond Norge) og forvalteren av denne kapitalen (Folketrygdfondet).
Statens obligasjonsfond opprettes som et tiltak under finanskrisen. Forvaltningen legges til Folketrygdfondet. I 2013 ble det lagt frem en avviklingsplan for Statens obligasjonsfond, slik mandatet forutsetter.

Statens obligasjonsfond avvikles 19. september 2014, slik mandatet forutsatte. Finansdepartementet deler Folketrygdfondets vurdering av at nytten av tiltaket har vært stor, samtidig som kostnadene ved forvaltningen har vært moderate.

Markering av at det er 50 år siden opprettelsen av Folketrygdfondet.

Statens obligasjonsfond gjenopprettes som et tiltak under konronapandemien. Forvaltningen legges til Folketrygdfondet.