Ny artikkel: Valgkomiteen er viktig for eierskapsutøvelse og verdiskaping

I en fersk artikkel i Praktisk økonomi & finans beskriver Annie Bersagel og Tine Fossland Folketrygdfondets valgkomitearbeid. - Valgkomitearbeid er ressurskrevende, men blant de mest verdifulle aktivitetene i vår eierskapsutøvelse, skriver de.
Bilde
Annie Bersagel og Tine Fossland

Artikkelen drøfter viktigheten av valgkomitearbeid, valgkomiteens rolle og arbeidsform med bakgrunn i Folketrygdfondets erfaring som medlem i norske valgkomiteer. Vi beskriver hvordan Folketrygdfondet organiserer dette arbeidet og aktuelle problemstillinger vi møter. Per i dag er Folketrygdfondet representert i 16 valgkomiteer på Oslo Børs.

- Folketrygdfondet erfarer at valgkomitearbeid er ressurskrevende, men blant de mest verdifulle aktivitetene i vår eierskapsutøvelse, skriver Bersagel og Fossland.

Les artikkelen på Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter, Idunn: Idunn - Din plattform for fag og forskning

Foto: CF Wesenberg

Del: