Generalforsamling i Aker Solutions ASA

Folketrygdfondet deltok på generalforsamlingen til Aker Solutions ASA 9. april 2015.

Sak 14: Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte og styremedlemmer.
Det er Folketrygdfondets syn at styremedlemmer ikke skal delta i aksjeprogrammer for ansatte da det er styrets oppgave å administrere slike ordninger. Det er heller ikke redegjort for omfang, kriterier og tak på aksjeprogram for styremedlemmene. Vi stemte derfor mot forslaget.

Del: