Generalforsamling i BW LPG Limited

På generalforsamlingen i BW LPG Limited den 24. mai 2019 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 4 med følgende begrunnelse:

Sak 4: Fullmakt til styret til å oppnevne nye styremedlemmer
Styret i BW LPG Limited ber om fullmakt fra generalforsamlingen til å utnevne nye styremedlemmer. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjonærene gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.

 

Del: