Generalforsamling i Det norske oljeselskap ASA

Stemmeforklaring valgkomiteens innstilling til styret og BF

Sak 7
Når det gjelder valgkomiteens innstilling til styret, er den foreslåtte sammensetningen ikke balansert i forhold til hele aksjonærfellesskapet og slik at største aksjonær har fått en representasjon og innflytelse som er større enn det eierandelen tilsier. Vi vil stemme for valgkomiteens innstilling, men vil understreke styrets ansvar for å ivareta hele aksjonærfellesskapets interesser.

Sak 8 og sak 11
Folketrygdfondet vil stemme for opprettelsen av BF og valgkomiteens innstilling.
Når det gjelder opprettelsen av BF, så er det en sak mellom selskapet og de ansatte, gitt at de ansatte ønsker det. Det er en del av det bedriftsdemokratiet som vi forholder oss til. Vi vil derfor stemme for opprettelsen av BF og være representert for å ivareta våre finansielle interesser.

Vi registrerer imidlertid at det i BF også er innstilt på en overrepresentasjon av medlemmer som ikke kan ansees uavhengige av hovedaksjonær. Vi oppfordrer valgkomiteen til å ta hensyn til dette ved fremtidige innstillinger. Folketrygdfondet vil til tross for dette stemme for valgkomiteens innstilling og følge godt med på at alle arbeider for hele aksjonærfellesskapets interesser.

Del: